Dodatkowe ubezpieczenia dla lekarzy

Lekarze oraz stomatolodzy muszą posiadać ubezpieczenie OC. Składki opłaca pracodawca lub sam medyk, jeśli prowadzi on własną praktykę lub działalność. Polisa chroni przed szkodami na mieniu i zdrowiu, które są wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych lub stanowią wynik zaniechania. W zawodzie lekarza nie jest trudno o takie sytuacje, które ciężko jest przewidzieć.

Ubezpieczenie OC lekarzy

Lekarze podczas swojej pracy zmagają się z ogromną odpowiedzialnością – wystarczy pomyłka, nieprawidłowa diagnoza czy zwykłe przeoczenie, by ponieść przykre konsekwencje. Błędy w sztuce zdarzają się często, a jednak lekarze nie mogą rezygnować z niesienia pomocy. Tak naprawdę mogą zostać obciążeni dodatkowymi kosztami, nawet jeśli zniszczyli mienie pacjenta niosąc mu pomoc. Ich ochronę stanowi obowiązkowe ubezpieczenie OC, które pokrywa roszczenia pacjentów lub ich rodzin w zakresie uszczerbku na zdrowiu czy mieniu. Wielu medyków decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie OC na wyższą sumę, dzięki czemu zapewniają sobie szerszy zakres ochrony.

Czy warto wykupić dodatkowe OC lekarza?

Ubezpieczenia dla lekarzy - iExpert w formie obowiązkowej nie zawsze mogą pokryć szkody, dlatego też rozszerzenie podstawowej polisy jest rozsądną decyzją. Dotyczy to w szczególności lekarzy o specjalizacjach, których błąd może nieść poważne konsekwencje – chirurgów, anestezjologów, ginekologów. Dodatkowa polisa może oferować lekarzowi szerszy zakres ochrony dla niego samego np. możliwość zwrotu kosztów leczenia, jeśli podczas wykonywania swoich obowiązków lekarz zostanie zakażony HIV czy WZW. Dobrowolna polisa dla lekarzy nie wiąże się z wysokim kosztem, a może okazać się bardzo przydatna w wielu nieprzewidzianych sytuacjach. Ofertę ubezpieczenia można dobrać indywidualnie do potrzeb lekarzy medycyny  i stomatologów.